ONLINE - YOGABUCH

Asana-Programm A 109

Prg.-Nr. Niveau Thema
109 A  

lfd. Nr. Haltung Name / deutscher Trivialname Bemerkung
1.00  
Rückenausstreckung
 
2.00   uttanasana
intensive Streckung
 
3.00   trikonasana
Dreieck
 
4.00   trikonasana
Dreieck
Fuß auf Klotz
 
5.00   trikonasana
Dreieck
als Partnerübung: unteren Arm lang ziehen
 
6.00  

 
7.00   prasarita padottanasana
gegrätschte intensive Beinstreckung
 
8.00   virabhadrasana 2
Kriegerstellung 2
 
9.00   virabhadrasana 2
Kriegerstellung 2
Außenfuß an die Wand
 
10.00   virabhadrasana 2
Kriegerstellung 2
als Partnerhaltung: am Unterschenkel ziehen
 
11.00  

 
12.00   prasarita padottanasana
gegrätschte intensive Beinstreckung
 
13.00   uttanasana
intensive Streckung