ONLINE - YOGABUCH

Asana-Programm A 139

Prg.-Nr. Niveau Thema
139 A  

lfd. Nr. Haltung Name / deutscher Trivialname Bemerkung
1.00  
Rückenausstreckung
 
2.00  

 
3.00   uttanasana
intensive Streckung
 
4.00   parivrtta sukhasana
Drehsitz
 
5.00   parivrtta sukhasana
Drehsitz
mit Wand
 
6.00   parivrtta sukhasana
Drehsitz
(P) mit Wand
 
7.00   trikonasana
Dreieck
 
8.00   parsvakonasana
seitlicher Winkel
 
9.00   parivrtta trikonasana
gedrehtes Dreieck
(kreuzbein waagerecht)
 
10.00   parsvakonasana
seitlicher Winkel
 
11.00   parivrtta parsvakonasana
gedrehter seitlicher Winkel
 
12.00  

 
13.00  

 
14.00   parsva upavista konasana
aufrechter seitlicher Winkel
 
15.00   parivrtta parsva upavista konasana
gedrehter aufrechter seitlicher Winkel
 
16.00   janu sirsasana
Kopf-Knie-Stellung
 
17.00   parivrtta janu sirsasana
parivrtta janu sirsasana